آیین نامه موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در کمیسیون اقتصاد دولت

به گزارش تور استانبول، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف اصلاح ساختار اقتصادی بنگاه های تولیدی و تقویت بازار سرمایه، پیشنهاد اصلاح آیین نامه تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون اقتصادیات های مستقیم را به منظور معافیت اقتصادیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به دولت ارائه نموده است.

آیین نامه موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در کمیسیون اقتصاد دولت

به گزارش تور استانبول به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 1398 به منظور فراوری و ایجاد اشتغال به وسیله اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل، مجاز و مشروط بر این است که ظرف مهلت یک سال پس از تجدید ارزیابی، به حساب افزایش سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.

از سوی دیگر مطابق تبصره (1) ماده 149 اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 قانون مالیات های مستقیم افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

با این وجود به موجب ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 قانون مذکور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

با عنایت به اینکه ماده 10 آیین نامه اجرایی اخیر، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال تلقی و آن را مشمول مالیات بر درآمد دانسته است، لیکن ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را به منظور رونق فراوری و ایجاد اشتغال به وسیله اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت شروط مذکور مجاز دانسته است.

بنابراین وزارت امور مالی و دارایی، متن پیشنهادی تصویب نامه برای اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم را برای طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارسال کرده است. بر اساس این متن پیشنهادی سه تبصره به ماده مورد اشاره افزوده می شود.

بر اساس متن پیش نویس، اشخاص حقوقی که دارایی های خود را تجدید ارزیابی کنند، در صورتی که ظرف مدت یک سال پیش از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

همچنین اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 1398 (تجدید ارزیابی یکبار در هر پنج سال) نسبت به آینده می باشد بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده 14 قانون یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نمی باشند.

عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده 14 قانون فوق الذکر (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یکساله مقرر و یا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر ازپنج سال) توسط اشخاص حقوقی مزبور موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مربوط می شود. در ضمن در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده 14 قانون استفاده کرده اند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود.

این آیین نامه اصلاحی در صورت تصویب در هیئت وزیران از تاریخ اجرای ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان فراوریی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت 1398 لازم الاجرا است.

این پیش نویس اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "آیین نامه موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در کمیسیون اقتصاد دولت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آیین نامه موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در کمیسیون اقتصاد دولت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید