کتاب

آسبادهای سیستان در راه ثبت جهانی

معاون میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به این که پرونده آسبادها به عنوان چهارمین اثر استان در حال پیگیری ثبت جهانی است، گفت: از ابتدای سال تاکنون 9 اثر ناملموس و سه اثر طبیعی به ثبت ملی رسیده و دو اثر دیگر نیز در دست تهیه، تدوین و ارسال است....

1 بهمن 1398

نامزدهای نهایی جایزه الیوت معرفی شدند

اسامی 10 شاعر راه یافته به مرحله نهایی نامزدی جایزه تی.اس. الیوت 2017 اعلام شد.

18 دی 1398

12500 عنوان جدید کتاب در فرانسه ترجمه شد

رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه اعلام نمود که بیش از 12 هزار و 500 عنوان جدید کتاب در فرانسه ترجمه شده است، ولی در آمارها خبری از ترجمه کتاب های فارسی به زبان فرانسوی نیست.

13 دی 1398

بحث درباره فارسی شکسته

در نشست فارسی شکسته درباره تاریخچه این موضوع و آغاز آن در ادبیات داستانی، عمومیت شکسته گویی، همزیستی با شکسته نویسی و این که بهتر است این مورد زیادی برجسته سازی نشود، آنالیز ضرورت تجویز برای شکسته نویسی توسط فرهنگستان و حضور شکسته نویسی در تبلیغات شهری...

9 دی 1398